กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
16
วันนี้
93
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หมวดหมู่ :

คู่มือประชาชน


1. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
2. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
3. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
4. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 21
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
5. การแจ้งขุดดิน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
6. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา39 ทวิ
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
7. การแจ้งถมดิน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
8. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
9. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย