กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวนาคำ

สายตรงนายก อบต.

ข่าวเด่น

การดำเนินงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รับเรื่องร้องทุกข์

กระดานสนทนา

<<เมษายน 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
12
วันนี้
86
วานนี้
457


เริ่มนับ
     
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เลือกฝ่าย/สังกัด :

สมาชิกสภา อบต.


     
 
 
     
นายพจน์ วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง :: ประธานสภา อบต.หัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายเจียง นาอุดม
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา อบต.หัวนาคำ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายพิชัย วิชัยศึก
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประมวล เหล่ารัตน์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชนะ ไชยพิมูล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวราพร เหล่าพิมพ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางวรรณี แสนประเสร็ฐ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองสัย แก้วเขียว
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมัย ละครพล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองดา สุพะโส
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสังวร ทับละคร
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรรณทิวา พรมศรี
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญถม กองใจ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพริ้งเพรา เหล่าพิมพ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายบุญเธียร เรืองมั่น
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายนิกร ฝ่ายสงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสวาท เพียผือ
ตำแหน่ง :: นายไพรทูล สอนศิริ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุรสิทธิ์ ศิริปรีชาพันธุ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวีระศักดิ์ ระวงษา
ตำแหน่ง :: นายสุรสิทธิ์ ศิริปรีชาพันธุ์
ดูรายละเอียด
 
พ.จ.ท.ศักดิ์ดา โคตรล่ามแขก
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย